هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
خراسان رضوی ، مشهد

معدن کاوان سپهرآکام پارس

مشخصات شرکت

معدن

سنگ کرومیت، سنگ منیزیت

شرکت معدن کاوان سپهر آکام پارس در بخش معدن با برند تجاری دونیت پارس فعالیت خود را درزمینه استخراج سنگ کرومیت و منیزیت در استان خراسان رضوی ادامه می هد.