هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
خراسان رضوی ، مشهد
رستورانهای زنجیره ای - هلدینگ گروه سه

رستورانهای زنجیره ای - هلدینگ گروه سه

رستوران های زنجیره ای الوند

رستوران های زنجیره ای الوند زمینه فعالیت: رستوران رستوران های زنجیره ای الوند در تلاشند غذاهای جدید با گوشت طیور از نوع سایر ماکیان(کبک، قرقاول، بوقلمون) طبخ نمایند تا هموطنان ...

مشاهده بیشتر