هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
خراسان رضوی ، مشهد

علامت تجاری پُروتی

شرکت سهامی کشت و صنعت و دام کاهو با ثبت علامت تجاری پُروتی Poroty با شماره 26428 و به دو زبان انگلیسی “Porory” و فارسی ” پُروتی” و نماد علامت تجاری  در مطلب درج شده است.

در طبقه بندی علامت تجاری پُروتی

“طبقه 29” گوشت نگهداری شده، گوشت کنسرو شده، تخم بلدرچین، گوشت محفوظ شده، گوشت منجمد، ماهی و غذاهای دریایی منجمد، گوشت طیور منجمد، گوشت طیور آماده شده، گوشت عمل آوری شده، بلدرچین غیر زنده، بوقلمون غیر زنده، کبک غیر زنده، کنسرو گوشت طیور، گوشت بوقلمون، گوشت مرغ، گوشت ماهی، تخم خوراکی کبک

“طبقه30” خمیر منجمد آماده

“طبقه 39” توزیع، پخش، بسته بندی، آماده سازی کالاها برای حمل

“طبقه 40” فرآوری

محصولات گوشتی پُروتی Poroty

گوشت قرقاول پُروتی

گوشت کبک پُروتی

گوشت اردک پُروتی

گوشت بوقلمون پُروتی

محصولات پُروتئینی پُروتی Poroty

سوسیس کابانوسی قرقاول

سالامی کبک و قرقاول

سوسیس انگلیسی قرقاول

سوسیس سوجوق قرقاول

کراکُف دودی قرقاول

سوسیس فرانکفورتر قرقاول

کنسرو محصولات پُروتی Poroty

کنسرو گوشت قرقاول

کنسرو خوراک کبک و قرقاول

کنسرو گوشت کبک