هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
خراسان رضوی ، مشهد

درباره ما

درباره ما

هلدینگ گروه سه

هلدینگ گروه سه، با تمرکز بر سه موضوع فعالیتی غذا، رفاه و انرژی که دغدغه بشر در طول دوران زندگی بوده، فعالیت خود را شروع و ادامه داده است .

در مبحث صنایع غذایی و نوشیدنی های فراسودمند و ارگانیک با فعال بودن شرکت های کشت و صنعت و دام کاهو، نوژن دشت پارسه و صنایع غذایی نوشیدنی فراسودمند کیانا صنعت بر محور غذای سالم و ارگانیک و نوشیدنی های فراسودمند زمینه رشد و نوآوری را فراهم ساخته است .

در بخش رفاه با نظر به وجود تفریح و سرگرمی و داشتن روحیه سرزندگی و نشاط ، شرکت سرمایه گذاری و گردشگری ساینا شاهوار در بخش گردشگری با ایده های جدید در حال فعالیت می باشد.

در بخش انرژی های نوین با حضور شرکت شیمی الکتریک توان (شیماتو ) در بازار های داخلی و خارجی فعال و آماده همکاری می باشد.

ساخت یک رویا نباید کابوس باشد!

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های برنده تبدیل کرده ایم.