هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
هلدینگ گروه سه
خراسان رضوی ، مشهد
انرژی خورشیدی - هلدینگ گروه سه

انرژی خورشیدی - هلدینگ گروه سه

پیش به سوی انرژی پاک و تجدیدپذیر

 انرژی پاک انرژی پاک از سیستم های به وجود می آید که هیچ نوع آلودگی تولید نمی کنند، به ویژه گازهای گلخانه ای مانند Co2 که باعث تغییرات آب و هوایی می شود. بنابراین، انرژی پاک – در حال توسعه کامل – باعث پیشرفت برای ...

 انرژی پاک انرژی پاک از سیستم های به وجود می آید که هیچ نوع آلودگی تولید نمی کنند، به ویژه گازهای گلخانه ای مانند ...

بیشتر

شرکت شیمی الکتریک توان (شیماتو)

تولید کننده استند و چراغهای SMD اپتیکال

تولید کننده استند و چراغهای SMD اپتیکال

بیشتر